Glavni pokrovitelj projekta O3ONE je Skupština grada Beograda koja svake godine podržava njegov razvoj. Takođe zahvaljujuci ostalim eminentnim pokroviteljima poput Beograda 2020, UNICEF-a i USAID-a, projektu je omogućena realizacija programa kog na taj način i sami pokrovitelji prepoznaju bitnim na putu ostvarenja sopstvenih ciljeva.

Beograd 2020 kao organizacija odgovorna za postupak kandidature Beograda kao grada evropske prestonice kulture 2020. godine jeste strateški partner projekta O3ONE koji se ovim putem aktivno uključuje u procese interaktivnog i sveobuhvatnog desetogodišnjeg tematskog strateškog razvoja kulture čija realizacija počinje već 2011. godine. Pored ove činjenice, potrebno je napomenuti da se ova saradnja oslikava i u nizu programskih aktivnosti poput izložbi eminentnih autora i umetnika.

UNICEF je dugoročni partner projekta O3ONE čija se saradnja ogleda u kreiranju akcija i programa koji noce društveno odgovornu dimenziju. Kroz niz iventova, akcija, izložbi i predavanja projekat O3ONE podržava delovanje ove svetske organizacije i ostavlja prostor za njeno delovanje u lokalnoj sredini.

Podrška USAID-a ogleda se u omogućavanju internacionalne razmene umetnika i predavača, te je projekat O3ONE pored pomenutog u saradnji sa ovim partnerom prepoznao mogućnost za razvoj edukativnog potencijala koji isti nosi.